Herman Pieter de Boer - logo

Hoe ziet de dood er uit?

Verhalen

Verschenen in:  
Jaar Verschenen in
1973 De vrouw in het maanlicht en andere zonderlinge verhalen

Meer info:   Vanaf een zeker moment wordt het woord "dood" in de titel met een hoofdletter geschreven.
In de eerste uitgave van "De vrouw in het maanlicht en andere zonderlinge verhalen" wordt nog een kleine letter gebruikt. Dit is ook geval in de eerdere drukken van de tweede (paperback-)uitgave, minstens tot en met de tweede druk.
In de vijfde druk wordt een hoofdletter gebruikt, evenals in de derde uitgave.