Herman Pieter de Boer - logo

Een vreemde ziekte en andere verhalen

Een vreemde ziekte en andere verhalen (voorkant) Een vreemde ziekte en andere verhalen (achterkant)

Eerste uitgave:   1992, SmithKline Beecham, Rijswijk / Novella, Amersfoort

Meer info:   "Een vreemde ziekte en andere verhalen" is een relatieschenk van SmithKline Beecham voor artsen. Het boek bevat verhalen over kwalen, patiënten en geneesheren, geschreven door Herman Pieter de Boer.

De tekening op de omslag is gemaakt door John Croezen. Hij heeft ook de grafische verzorging uitgevoerd.
De tekeningen in het boek zijn gemaakt door Pat Andrea.

Voorin het boek staat een voorwoord met daarin de (nog ongetitelde) sonnettine "Alternativo".
Achterin staat een beknopte biografie.

De bundel bevat de volgende verhalen: