Herman Pieter de Boer - logo

Het eerbaar zeemansleven

Het eerbaar zeemansleven (voorkant) Het eerbaar zeemansleven (achterkant)

Eerste uitgave:   1989, Van Holkema & Warendorf

Meer info:   In "Het eerbaar zeemansleven" schrijft Herman Pieter de Boer teksten bij tekeningen van Jan Sanders. De teksten zijn geschreven als een logboek en onderverdeeld in hoofdstukken: een hoofdstuk per tekening.
Het logboek bevat ook enkele verhalen.

Van het boek is vermoedelijk één druk verschenen.

Het boek bevat de volgende hoofdstukken:
 • Lichtekooien zweven aan bij het licht der maan
 • Het vasteland lijkt verzwolgen gelijk Atlantis
 • De ware zeeman dorst naar kunst en schoonheid
 • Soms vraagt het zeemansleven heldenmoed
 • De dag dat de soep voortvluchtig was
 • Het paradijs vertoont zich in eigentijdse gedaante
 • Oceanische deining beïnvloedt de gang der dromen
 • In de mens schuilen geheime krachten...
 • Het is oneerlijk verdeeld in de wereld
 • Italië, land van zwier en grandezza - modebewust!
 • Na gedane arbeid is het zoet rusten
 • Het ontzag voor de medische wetenschap is snel groeiend
 • Na zoveel water lokken lieflijk gras en struikgewas
 • Boeiende achtergronden der schilderkunst
 • Automobielen hebben zo hun karaktereigenschappen
 • In zijn diepste wezen is ieder mens gelovig
 • In vliegende stormen zwoegt de reddingsboot
 • De stofzuiger gonst waar 't herte bonst
 • In de kombuis wordt oosterse toverkunst bedreven
 • Wie zei daar dat zeelieden niet lezen?
 • Een tikje beschaving maakt alles aangenamer
 • De kapitein wordt gezien als een opgeblazen figuur
 • De potigste boer is een kind bij een losgebroken zeug
 • Er gaat toch maar niets boven een goed verzorgd gebit
 • Het bleek geen griezelfilm te zijn
 • De boog kan niet altijd gespannen staan
 • Plotseling is de lol van het passagieren eraf
 • Kapitein W.F. Mutterliebe ontmoet de Koningin der Duisternis
 • Wat is de diepere zin van onze dromen?
 • Ook smokkelaars zijn kinderen van God
 • Het ouderwets en overheerlijk roeien
 • De gevolgen van het slapen met een lege maag
 • Er hing een vreemde spanning onder het gewelf
 • Het sprookje is uit, een mooie droom is voorbij...
 • Een gezonde geest in een gezond lichaam
 • Wie verre reizen doet kan veel verhalen
 • Afrika is toch een heel ander soort werelddeel...
 • Organisatietalent kan W.F. Mutterliebe niet ontzegd worden
 • Zoekplaatje: waar is de vrouw?
 • De redding schijnt nabij te zijn
 • Weinig mededogen met naar heiligheid hunkerende zeelui
 • Ik zie ik zie wat gij niet ziet, het is blond...
 • Van de doden niets dan goeds
 • Nou zeg, een mens kan zich toch wel 's vergissen?
 • Nog even samen pierewaaien tot besluit