Herman Pieter de Boer - logo

Je weet niet wat je leest

Je weet niet wat je leest (voorkant) Je weet niet wat je leest (voorkant stofomslag) Je weet niet wat je leest (achterkant stofomslag) Je weet niet wat je leest (voorflap) Je weet niet wat je leest (achterflap)

Eerste uitgave:   1978, Commissie voor de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, Amsterdam

Meer info:   "Je weet niet wat je leest" is een "min of meer komplete doorsnee-bloemlezing van wat de nederlander leest".

Het boek bevat ruim honderd prozastukken.
De schrijvers staan hier niet direct bij vermeld, maar achterin het boek staat een uitgebreide verantwoording.

Van Herman Pieter de Boer is het verhaal "Dat kreng van hiernaast" opgenomen, origineel verschenen als "Een klier van een jongen" in "Het damesorkest en andere stadsverhalen".