Herman Pieter de Boer - logo

Zalig zijn de schelen

Eerste uitgave:
Zalig zijn de schelen - eerste uitgave (voorkant) Zalig zijn de schelen - eerste uitgave (achterkant)

Tweede uitgave:
Zalig zijn de schelen - tweede uitgave (voorkant) Zalig zijn de schelen - tweede uitgave (achterkant)

Derde uitgave:
Zalig zijn de schelen - derde uitgave, eerste druk (voorkant) Zalig zijn de schelen - derde uitgave, eerste druk (achterkant) Zalig zijn de schelen - derde uitgave, tweede druk (voorkant) Zalig zijn de schelen - derde uitgave, tweede druk (achterkant)

Eerste uitgave:   1972, A.W. Sijthoff, Leiden
Tweede uitgave:   1980, Elsevier, Amsterdam/Antwerpen
Derde uitgave:   2012, AFdH Uitgevers, Enschede/Doetinchem

Meer info:   "Zalig zijn de schelen" is een verzameling van, zoals het boek zelf zegt, "honderden verhalen, anekdotes, curiosa en ongewone illustraties", geschreven door Herman Pieter de Boer en Betty van Garrel.
Hierbij werd gereageerd op elkaars stukken.

Het boek is drie maal uitgegeven:
 • In 1972 door uitgever A.W. Sijthoff, als paperback. Hiervan is slechts één druk verschenen.

 • In 1980 door uitgever Elsevier, als paperback. Hiervan zijn minstens drie drukken verschenen:
  • Eerste druk: 1980
  • Tweede druk: 1980
  • Derde druk: 1981

  De verschillen t.o.v. de eerste uitgave zijn:
  • het omslagontwerp (zie foto's hierboven);
  • een extra "voorwoord bij de tweede druk";
  • een "personenregister" achterin het boek, dat in de plaats is gekomen van "de kleine encyclopedie".

  De overige inhoud van het boek is volledig identiek aan de eerste uitgave (zelfs de paginanummering komt overeen).

 • In 2012 door AFdH Uitgevers. Voor zover bekend zijn hiervan twee drukken verschenen:
  • Eerste druk: april 2012, hardcover
  • Tweede druk: mei 2012, paperback

  De verschillen t.o.v. de eerdere uitgaven zijn:
  • het omslagontwerp (zie foto's hierboven);
  • een nieuw voorwoord;
  • een aantal afbeeldingen is vervangen of anders opgemaakt;
  • "de kleine encyclopedie" is terug en samengevoegd met het "personenregister". De informatie hierin is geactualiseerd.