Herman Pieter de Boer - logo
Home > Werk > Gedichten

Lofdicht op de meditatie
Meditatie

Verschenen
2000 Onkruid nr. 133
2003 Licht op je pad

Meer info
In "Onkruid nr. 133" heet de sonnettine "Lofdicht op de meditatie".
In "Licht op je pad" is de titel "Meditatie".