Herman Pieter de Boer - logo
Home > Werk > Gedichten

Lofdicht op de meditatie
Meditatie

Verschenen in:  
Jaar Verschenen in
2000 Onkruid nr. 133
2003 Licht op je pad

Meer info:   In "Onkruid nr. 133" heet de sonnettine "Lofdicht op de meditatie".
In "Licht op je pad" is de titel "Meditatie".