Herman Pieter de Boer - logo
Home > Werk > Columns

Over de sensatie van De Verandering
Over de sensatie van verandering

Verschenen
1996 Onkruid nr. 110
2003 Licht op je pad

Meer info
In "Onkruid nr. 110" is de titel: "Over de sensatie van De Verandering".
In "Licht op je pad" is de titel: "Over de sensatie van verandering".

In "Licht op je pad" is de column voorzien van een zelfportret van Pat Andrea.