Herman Pieter de Boer - logo

Hout, bomen, balken, planken!

Verschenen in:  
Jaar Verschenen in
1993 Onkruid nr. 90
2003 Licht op je pad

Meer info:   De column eindigt met sonnettine "De reuzenboom".
In "Licht op je pad" is de column voorzien van een afbeelding.